رنگ ترافیکی چندجزئی

رنگ ترافیکی دوجزئی و سه جزئی

رنگ ترافیکی دو جزئی و سه جزئی بر پایه رزین‌های اکریلیک، جهت. استفاده. در. خط کشی خیابان و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. عدم وجود حلال در این رنگ ترافیکی (جامد وزنی حدود ۹۸ %)، امکان اجرای رنگ. در ضخامت‌های بالا را فراهم آورده. و باعث کاهش هزینه‌های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد.

قیمت رنگ ترافیکی فروش رنگ ترافیکی

در رنگ ترافیکی سه جزئی به همراه جزء اصلی رنگ، دوجزء B و C  هم بصورت.. جداگانه در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. جزء B به صورت مایعی زرد رنگ و جزء C به صورت پودر یا خمیر سفید رنگ است. در رنگ‌های دوجزئی صرفاً جزء C یا سخت کننده به مشتریان محترم ارائه می‌شود. نوع واکنش انجام شده در این رنگ ترافیکی، واکنش رادیکالی گرمازا و با سرعت بالاست. به همین دلیل داشتن تجربه و مهارت کافی در اجرا، بسیار ضروری است.

نکته:

استفاده این محصول فقط جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی دوجزئی و سه جزئی اجرا به روش دستی

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب ‌و هوایی برای اجرای رنگ ترافیکی، باید به شرایط.سطح محل اجرای رنگ ترافیکی توجه داشت. بدین صورت که سطح موردنظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و… باشد. جهت اجرا ابتدا بوسیله چسب‌های با عرض ۵ سانتی متر فضای موردنظر را مشخص نمایید. بعداز اختلاط اجزاء بصورت یکنواخت و کاملاً همگن شده آن را روی سطح بوسیله غلتک یا کاردک اجرا نمایید. پس از خشک شدن سطحی رنگ چسب محاط شده به رنگ را از آسفالت جدا کنید. قیمت رنگ ترافیکی فروش رنگ ترافیکی

نکته:

پس از اختلاط جزء B (شتاب دهنده) با رنگ ترافیکی، بعد از حداکثر دو ساعت می‌بایست رنگ مصرف شود. همچنین درصورت مخلوط ‌شدن سخت‌ کننده، کمتر از. ۵ دقیقه (با توجه به دمای هوا) برای اجرای رنگ ترافیکی فرصت وجود دارد. «پس از اختلاط هر کدام از اجزاء حتی با بسته شدن درب حلب، از خشک شدن جلوگیری نخواهد شد». این محصول قابلیت افزودن تینر را ندارد، لذا از اضافه نمودن هر گونه تینر، خودداری فرمایید.

توجه: از اختلاط مستقیم شتابدهنده جزء B و سخت کننده جزء C اجتناب نمایید.(اختلاط جزء B و C آتشزا است.)

رنگ ترافیکی دوجزئی اسپری ۱:۱ اجرا به روش ماشینی

این محصول بر پایه رزین‌های اکریلیک، جهت استفاده در خط کشی ترافیکی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. عدم وجود حلال در این رنگ ترافیکی (جامد وزنی حدود ۹۸%)، امکان اجرای. رنگ در هر ضخامتی را فراهم می‌آورد. این محصول باعث کاهش هزینه‌های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ ترافیکی خواهد شد. این محصول بصورت ۳ جزء ارائه می‌گردد. دو جزء اصلی A و B به صورت رنگ مایع و نسبت ۱ به ۱ عرضه می‌گردد. همچنین جزء C یا (سخت کننده) بصورت پودر یا خمیر سفیدرنگ به مشتریان ارائه می‌گردد. استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود. در خصوص سایر سطوح مانند بتن، فلزات و … خواهشمند است با کارشناسان رنگ ترافیکی ماهلا، مشورت نمایید. (نامگذاری این محصول به عنوان دوجزئی اسپری با توجه به عرف بازار ایران است.)

نحوه اجرای رنگ ترافیکی دوجزئی اسپری۱:۱ اجرا به روش ماشینی

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب‌وهوایی برای اجرای رنگ ترافیکی، می‌بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح موردنظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا جزء C (سخت کننده) را به جزء اصلی B اضافه نمایید. بعد از اختلاط کامل آن را در مخزن شماره ۱ دستگاه خط‌کشی بریزید. جزء اصلی (A) نیز در مخزن شماره ۲ دستگاه خط کشی دوجزئی ریخته شود. سپس رنگ ترافیکی توسط دستگاه خط کشی با مصرف یکسان از هر جزء روی سطح اجرا می‌گردد. باید توجه نمود پس از اختلاط جزء اصلی B با جزء C (سخت کننده)، مخلوط حاصل در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد حتی با بسته بودن درب حلب یا مخزن در مدت ۲۴ ساعت، سخت می‌گردد.

رنگ ترافیکی دوجزئی اسکرید ۹۸:۲ اجرا به روش ماشینی

این محصول رنگ ترافیکی بر پایه رزین‌های اکریلیک، جهت استفاده در خط‌کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده. عدم وجود حال در این رنگ (جامد وزنی حدود ۹۸ %)، امکان اجرای رنگ ترافیکی.  در هر ضخامتی را فراهم آورده و باعث کاهش هزینه‌های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد. این محصول به صورت دو جزئی ارائه می‌گردد که جز اصلی A به صورت رنگ مایع و جزء B (سخت کننده) بصورت خمیر سفید رنگ در اختیار مشتریان محترم قرار می‌گیرد. استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود. و درخصوص سایر سطوح مانند بتن، فلزات و … خواهشمند است با کارشناسان رنگ ماهلا، مشورت نمایید.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی دوجزئی اسکرید ۹۸:۲ اجرا به روش ماشینی

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، می‌بایست. به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح موردنظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گردوخاک، چربی و … باشد. هر کدام از اجزاء A و B بطور جداگانه در مخزن مخصوص خود در دستگاه. خط کشی ریخته می‌شوند و با ضخامت موردنظر بر روی سطح اعمال می‌گردند. نسبت اختلاط توسط دستگاه تنظیم می‌گردد که اختلاط این دو جزء در نازل خروجی موجب سخت شدن رنگ می‌گردد.

رنگ ترافیکی دو جزئی آنتی اسکید

رنگ ترافیکی آنتی اسکید جزء رنگ‌های چند جزئی ترافیکی هستند. این رنگ ترافیکی با توجه به نوع ترکیبات و مصالح مصرفی در آن دارای خاصیت ضدلغزشی است. رنگ‌های آنتی اسکید (ضد لغزش) کاردبردهای وسیعی برای مقاطع با بارش و یخ‌زدگی زیاد دارند.

رنگ ترافیکی تک‌جزئی سرد

رنگ سرد ترافیکی آلکیدی کلرو کائوچو

این محصول رنگ سرد ترافیکی برپایه رزین‌های آلکید کلروکائوچو، جهت استفاده. در خط‌کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. با توجه به وجود حلال در رنگ (جامد وزنی حداقل ۷۰ %) امکان اجرای رنگ در. ضخامت‌های بیشتر از ۷۰۰ میکرون (تر) وجود ندارد. بعد از خشک شدن و خروج حلال از رنگ، با توجه به جامد حجمی حدود ۵۰% (معیاری از کاهش. ضخامت رنگ بعد از خشک شدن)، ضخامتی در حدود ۳۵۰ میکرون (خشک) باقی خواهدماند. به همراه این محصول، جهت کاهش ویسکوزیته (رقیق نمودن رنگ)، می‌توان از تینر مخصوص رنگ  سرد ترافیکی ماهلا استفاده نمود. استفاده از تینرهای متفرقه، به علت امکان عدم سازگاری و یا ایجاد تاثیر منفی در ماندگاری رنگ سرد ترافیکی توصیه نمی‌شود.

رنگ‌های بر پایه رزین آلکید کلروکائوچو در مناطق گرم و مرطوب، دارای. مقاومتی بالاتر از رنگ‌های بر پایه رزین اکریلیک هستند. استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود. در خصوص سایر سطوح غیر از آسفالت، مانند بتن، فلزات و … لطفا با کارشناسان رنگ ماهلا، مشورت نمایید.

نحوه اجرای رنگ سرد ترافیکی آلکیدی کلرو کائوچو

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب‌وهوایی برای اجرای رنگ ترافیکی، باید. به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدینصورت که سطح موردنظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا، تینر را به آرامی و با نسبت ۵ تا ۸ درصد (با توجه به ویسکوزیته رنگ). به جزء اصلی رنگ اضافه نمایید. پس از اختلاط بوسیله ماشین خط‌کشی مناسب، نسبت به اعمال رنگ ترافیکی. در ضخامت حدود ۷۰۰ میکرون (تر) اقدام گردد. جهت حصول ضخامت یکنواخت و درنتیجه، ماندگاری بالای رنگ ترافیکی، استفاده از روش‌های دستی (غلتک و قلم مو) توصیه نمی‌شود. در حین اجرا می‌بایست دائما ضخامت رنگ با استفاده از ضخامت‌سنج شانه‌ای رنگ تر، کنترل گردد. جهت حفظ کیفیت رنگ ترافیکی اجرا شده، توصیه می‌گردد فقط از تینر ماهلا، تولیدشده توسط شرکت صباشیمی آریا استفاده شود. همچنین توصیه می‌گردد حتی‌المقدور از کمترین میزان تینر استفاده شود.

رنگ ترافیکی اکریلیک

این محصول رنگ ترافیکی بر پایه رزین‌های اکریلیک ترموپلاست، جهت استفاده. در خط‌کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده‌است. با توجه به وجود حلال در رنگ (جامد وزنی حداقل ۷۰%) امکان اجرای رنگ. در ضخامت‌های بیشتر از ۷۰۰ میکرون (تر) وجود ندارد. بعد از خشک‌ شدن و خروج حلال از رنگ، با توجه به جامد حجمی حدود ۵۰%،. ضخامتی. در حدود ۳۵۰ میکرون (خشک) باقی خواهد ماند. به همراه این محصول، جهت کاهش ویسکوزیته (رقیق نمودن رنگ)، می‌توان از تینر مخصوص رنگ  ترافیکی ماهلا استفاده نمود. استفاده از تینرهای متفرقه، بهعلت امکان عدم سازگاری و یا ایجاد تاثیر منفی در ماندگاری رنگ ترافیکی توصیه نمی‌شود. استفاده از این محصول رنگ ترافیکی جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود. در خصوص سایر سطوح غیر از آسفالت، مانند بتن، فلزات و… لطفا با کارشناسان رنگ رنگ ترافیکی ماهلا، مشورت نمایید.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی اکریلیک

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدینصورت که سطح موردنظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا، تینر را به آرامی و با نسبت ۵ تا ۸ درصد (با توجه به ویسکوزیته رنگ) به جزء اصلی رنگ اضافه نموده. و پس از اختلاط به وسیله ماشین خط‌کشی مناسب، نسبت به اعمال رنگ در ضخامت حدود ۷۰۰ میکرون (تر) اقدام گردد. جهت حصول ضخامت یکنواخت و درنتیجه، ماندگاری بالای رنگ، استفاده از روش‌های دستی (غلتک و قلم مو) توصیه نمی‌شود. در حین اجرا می‌بایست دائما ضخامت رنگ با استفاده از ضخامت سنج شانه‌ای رنگ تر، کنترل گردد. جهت حفظ کیفیت رنگ اجرا شده، توصیه می‌گردد فقط از تینر ماهلا، تولیدشده توسط شرکت صبا شیمی آریا و حتی‌المقدور از کمترین میزان تینر استفاده شود.

رنگ گرم ترافیکی ترموپلاستیک 

رنگ گرم ترافیکی ترموپلاستیک اسپری

این نوع رنگ گرم ترافیکی بر پایه رزین‌های هیدروکربنی، جهت استفاده در خط‌کشی محوری ترافیکی طراحی شده است. شکل تحویلی آن بصورت مخلوطی از مواد جامد شامل گرانول‌های رزین، پودرهای رنگدانه و پرکننده‌ها و افزودنی‌ها است. این مخلوط بصورت مذاب بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود و یک فیلم یکنواخت با چسبندگی بالا به سطح آسفالت را تشکیل می‌دهد. از مزایای این نوع رنگ گرم ترافیکی نسبت به سایر محصولات بر پایه‌های رزین‌های ترموپلاست، می‌توان. به امکان تشکیل فیلم با ضخامت بالا، طول عمر بسیار بالاتر و زمان خشک شدن بسیار کمتر (کمتر از پنج دقیقه) اشاره نمود. که با توجه به موارد مذکور بعنوان محصولی مقرون به صرفه اقتصادی برای کارفرمایان محترم شناخته شده است.

 

رنگ گرم ترافیکی

نحوه اجرای رنگ گرم ترافیکی ترموپلاستیک اسپری

پس از اطمینان از شرایط آب و هوایی برای اجرای رنگ، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح موردنظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا رنگ در پیش گرم کن با توجه به نوع رنگ گرم. و روش اجرا به دمایی که روی کیسه‌های بسته‌بندی شده درج شده است، رسیده و پس از ذوب شدن کامل به مخزن دستگاه خط‌کشی منتقل می‌گردد. رنگ مذاب در روش اسپری با ضخامت ۱۵۰۰ میکرون روی سطحی که قبلا پرایمر. مخصوص رنگ گرم ماهلا روی آن پاشش شده، اجرا گشته و پس از سرد شدن فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

رنگ گرم ترافیکی ترمو پلاستیک اسکرید

این محصول بر پایه رزین‌های هیدروکربنی، جهت استفاده در خط کشی محوری ترافیکی طراحی شده است. شکل تحویلی آن بصورت مخلوطی از مواد جامد شامل گرانول‌های رزین، پودرهای رنگدانه و پرکننده‌ها و افزودنی‌ها است. این مخلوط بصورت مذاب بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود و یک فیلم یکنواخت با. چسبندگی بالا به سطح آسفالت را تشکیل می‌دهد. از مزایای این محصول نسبت به سایر محصولات بر پایه‌های رزین‌های ترموپلاست، می‌توان به. امکان تشکیل فیلم با ضخامت بالا، طول عمر بسیار بالاتر و زمان خشک شدن بسیار کمتر (کمتر از پنج دقیقه) اشاره نمود که با توجه به موارد مذکور به عنوان محصولی مقرون به صرفه اقتصادی برای .کارفرمایان محترم شناخته شده است.

نحوه اجرای رنگ گرم ترافیکی ترمو پلاستیک اسکرید

پس از اطمینان از شرایط آب و هوایی برای اجرای رنگ گرم، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدینصورت که سطح موردنظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا رنگ در پیش گرم کن با توجه به نوع رنگ گرم و روش. اجرا به دمایی که روی کیسه‌های بسته بندی شده درج شده است، رسیده و. پس از ذوب شدن کامل به مخزن دستگاه خط کشی منتقل می‌گردد. رنگ مذاب در روش اسکرید با ضخامت ۳۰۰۰ میکرون روی سطحی که قبلا. پرایمر مخصوص رنگ گرم ماهلا روی آن پاشش شده، اجرا گشته و پس از سرد شدن فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

رنگ گرم ترافیکی ترمو پلاستیک اکستروژن

رنگ گرم ترافیکی ترموپلاستیک اکستروژن بر پایه رزین‌های هیدروکربنی، جهت. استفاده در. خط کشی محوری ترافیکی طراحی شده است. شکل تحویلی آن بصورت مخلوطی از مواد جامد شامل گرانول‌های رزین، پودرهای رنگدانه و پرکننده‌ها و افزودنیهاست. این مخلوط بصورت مذاب بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود و یک فیلم یکنواخت. با چسبندگی بالا به سطح آسفالت را تشکیل می‌دهد. از مزایای این محصول نسبت به سایر محصولات بر پایه‌های رزین‌های ترموپلاست،. می‌توان به امکان تشکیل فیلم با ضخامت بالا، طول عمر بسیار بالاتر و زمان خشک شدن بسیار کمتر (کمتر از پنج دقیقه) اشاره نمود. که با توجه به موارد مذکور به عنوان محصولی مقرون به صرفه اقتصادی برای کارفرمایان محترم شناخته شده است.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی گرم ترمو پلاستیک اکستروژن

پس از اطمینان از شرایط آب و هوایی برای اجرای رنگ، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح موردنظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا رنگ در پیش گرم کن با توجه به نوع رنگ گرم و روش اجرا به دمایی که. روی کیسه‌های بسته‌بندی شده درج شده است، رسیده و پس از ذوب شدن کامل به مخزن دستگاه خط کشی منتقل می‌گردد. رنگ مذاب در روش اکستروژن با ضخامت ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میکرون بصورت منقطع روی سطحی که قبلا پرایمر مخصوص. رنگ گرم ماهلا روی آن پاشش شده، اجرا شده و پس از سرد شدن فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

رنگ ترافیکی جدولی

رنگ ترافیکی جدولی آلکیدی هوا خشک پایه حلال

رنگ ترافیکی جدولی بر پایه رزین‌های آلکید، جهت استفاده در رنگ آمیزی سطوح بتنی و فولادی طراحی شده است. این رنگ، قلم خوری بسیار خوبی دارد و پس از اجرا بر روی سطوح بتونی و فولادی از چسبندگی قابل قبولی برخوردار خواهد بود. به همراه این محصول، جهت کاهش ویسکوزیته (رقیق نمودن رنگ)، می‌توان از تینر مخصوص رنگ روغنی ماهلا استفاده نمود. (استفاده از تینرهای متفرقه به علت عدم سازگاری و یا ایجاد تأثیر منفی در ماندگاری رنگ، توصیه نمی‌شود).

نحوه اجرای رنگ ترافیکی جدولی آلکیدی هوا خشک پایه حلال

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ می‌بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت، بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گردوخاک، چربی و… باشد. لذا قبل از اعمال رنگ، سطح زیرین را کاملا از مواد زائد. پاک نموده و آماده سازی لازم را انجام دهید. جهت اجرا، بعد از باز نمودن درب قوطی رنگ، محتویات داخل قوطی را به هم زده تا کاملاً یکنواخت گردد. سپس با استفاده از تینر روغنی ماهلا می‌توان ویسکوزیته (معیاری از رقیق بودن رنگ) را تا حد مطلوب کاهش داد که با توجه. به دمای هوا و روش اجرا، ممکن است بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر باشد. جهت اجرای این رنگ، می‌توان از قلم مو، پیستوله یا غلتک استفاده نمود. بعد از استفاده، جهت جلوگیری از رویه بستن رنگ، از بسته بودن درب قوطی مطمئن شوید.

رنگ ترافیکی جدولی آکریلیک پایه آب

این محصول بر پایه رزین‌های آکریلیک، جهت استفاده در رنگ آمیزی سطوح بتنی و فولادی طراحی شده است. این رنگ، قلم خوری بسیار خوبی دارد و پس از اجرا بر روی سطوح بتونی و فولادی از چسبندگی قابل قبولی برخوردار خواهد بود. جهت کاهش ویسکوزیته (رقیق نمودن) رنگ از آب استفاده خواهد شد.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی جدولی آکریلیک پایه آب

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، می‌بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدینصورت که سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. لذا قبل از اعمال رنگ، سطح زیرین را کاماً از مواد زائد پاک نموده و آماده سازی لازم را انجام دهید. جهت اجرا، بعد از باز نمودن درب قوطی رنگ، محتویات داخلی قوطی را به هم زده تا کاملاً یکنواخت گردد. سپس با استفاده از آب می‌توان نسبت به رقیق نمودن رنگ اقدام نمود. (رقیق نمودن رنگ تابعی از دمای هوا و روش اجرا می‌باشد). جهت اجرای این رنگ، می‌توان از قلم مو، پیستوله یا غلتک استفاده نمود. بعد از استفاده، جهت جلوگیری از رویه بستن رنگ، از بسته بودن درب قوطی مطمئن شوید.

رنگ ترافیکی جدولی پلی یورتان

رنگ رویه پلی یورتان بر پایه رزین پلی اُل و هاردنر ایزوسیانات طراحی شده است که به عنوان لایه نهایی قادر است. نقش به سزایی در محافظت سطوح فلزی در برابر عوامل جوی ایفا نماید. این رنگ فیلمی با چسبندگی و سختی بالا بر روی جداول و سطوح بتونی و فلزی ایجاد نموده و در محیط‌های جوی حاد، بخصوص در برابر تغییرات آب و هوایی، پایداری بسیار خوب از خود نشان می‌دهد. از خصوصیات بارز این محصول، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشید و انعطاف‌پذیری بالای فیلم آن می‌باشد.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی جدولی پلی یورتان

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب‌وهوایی برای اجرای رنگ، می‌بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ ترافیکی توجه داشت. بدینصورت که سطح مورد نظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و… باشد. لذا قبل از اعمال رنگ ترافیکی، سطح زیرین را کاماً ازمواد زائد پاک نموده و آماده‌سازی لازم را انجام دهید. جهت اجرا می‌بایست ابتدا اختلاط کامل جزء A و جزء B به نسبت ذکرشده بر روی بسته‌بندی انجام شود. سپس با استفاده از تینر پلی‌یورتان ماهلا ویسکوزیته (معیاری از رقیق بودن رنگ) را تا حد مطلوب کاهش دهید. این مقدار با توجه به دمای هوا و روش اجرا، ممکن است بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، متغییر باشد. جهت اجرای این رنگ ترافیکی، می‌توان از قلم مو، پیستوله یا غلتک استفاده نمود.

رنگ ترافیکی پرایمر

پرایمرها به منظور آماده‌سازی سطوح جهت اجرای برخی انواع رنگ آمیزی رنگ ترافیکی و کفپوش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از پرایمر سبب افزایش دوام و طول عمر پوشش رویه می‌شود. این محصول رنگ ترافیکی، قدرت نفوذ بالا به مقاطع زیرین کار، پاکسازی سطح و خاصیت چسبندگی بالایی دارد. این ویژگی سبب می‌شود رنگ رویه چسبندگی بهتری داشته و نتیجه بهتری حاصل گردد.‌‌